MARINA BADALONA La Marina que estàs buscant Veure més MOLT MÉS QUE UN PORT
UN PROJECTE DE CIUTAT
Veure més Creating outstanding websites is effortless & intuitive. Unicon allows you to
take it to the next level with a fully responsive design and exciting features.
EL TEU PORT A LA COSTA
DE BARCELONA
Creating outstanding websites is effortless & intuitive. Unicon allows you to
take it to the next level with a fully responsive design and exciting features.
Veure més Veure més
POWERFUL 100% Responsive Retina Ready Graphics Page Builder with 100+ Elements Different Headers & Layouts High Quality Code One-Click Installation TU, EN QUÈ NAVEGARÀS
AQUESTA TEMPORADA?
Creating outstanding websites is effortless & intuitive.
The first Design-driven Multipurpose Theme
View More Features

BANDERA BLAVA

DES DE L’ANY 2013, PRIMER EXERCICI QUE ES VA DEMANAR EL GUARDÓ AMBIENTAL, S’HA CONCEDIT ANUALMENT LA BANDERA BLAVA, QUE PREMIA L’ESFORÇ PERMANENT PER LA SOSTENIBILITAT

La Bandera Blava és un guardó a la qualitat ambiental, que es concedeix als ports que desenvolupen un esforç especial per a la bona gestió ambiental del port, la promoció de campanyes d’informació i sensibilització i respecte dels espais sensibles de l’entorn i que facilita als usuaris informació sobre les pràctiques que cal seguir en aspectes relacionats amb la gestió eficaç de l’aigua, el consum energètic i el comportament sobre abocaments i residus i la navegació responsable. Per obtenir la Bandera Blava el Port ha de complir un seguit de requisits estàndaritzats amb els altres ports candidats a aquest guardó que fan referència a educació i informació ambiental, gestió ambiental, serveis i seguretat i qualitat de l’aigua.

La Bandera Blava és un guardó concedit per la Fundació d’Educació Ambiental (FEE), una Organització No Governamental de caràcter ambiental, representada en gairebé cinquanta estats dels cinc continents. Es concedeix a les platges i ports esportius per una sola temporada i el guardó és vàlid mentre se segueixen reunint els requisits. En el moment que es detecta un incompliment, les autoritats responsables fan arriar la Bandera Blava. Cada organització nacional de la FEE inspecciona els llocs Bandera Blava durant la temporada.

Necessitem de la seva col.laboració per mantenir enlairada la Bandera Blava, com a millor símptoma que entre tots contribuïm activament a la protecció del medi des del nostre rol. La millor manera de comprometre´s és seguir les indicacions del Codi de Conducta Ambiental.

ELS REQUISITS PREVIS D’UN PORT QUE VOL TENIR LA BANDERA BLAVA SÓN TENIR PANTALANS ESPORTIUS, ÀREA D’AVARADA, RECOLLIDA SELECTIVA, ELEMENTS PREVENTIUS DE SEGURETAT I PANELL I MAPA INFORMATIU DEL PORT

Marina de Badalona, SA, és una societat mercantil, inicialment de capital públic, constituïda el 23 de maig de 2000 per temps indefinit, que té com a objecte social

La FEE anualment concedeix guardons Bandera Blava a aquells ports esportius que compleixen uns criteris, cada cop més exigents des de l’any 2000, de legalitat, sanitat, neteja, seguretat i informació i gestió ambiental.  Els requisits previs per demanar el guardó consisteixen a esdevenir un port amb pantalans destinats a embarcacions d’esbarjo, ja sigui marítim o fluvial, i disposar d’àrea d’avarada i reparacions, recollida de residus, contenidors de recollida selectiva,

elements preventius de seguretat i cartells associats, equipament de socorrisme i primers auxilis, equipament d’extinció d’incendi i un panell i mapa informatiu del Port. També ha de designar una persona responsable per impulsar la campanya i actuacions vinculades a la Bandera Blava i estar disposada a que l’FEE realitzi les inspeccions corresponents per validar que els requisits s’acompleixen.

Equipament contra incendis. Pla d’emergència

Equipament contra incendis. Pla d’emergència

Codi de Conducta Ambiental exposat en el Port

Codi de Conducta Ambiental exposat en el Port

Informació sobre la Bandera Blava i els criteris de concessió

Informació sobre la Bandera Blava i els criteris de concessió

Informació sobre la Bandera Blava i els criteris de concessió

Activitats d’educació ambientalActivitats d’educació ambiental

Oferir la Bandera Blava a les embarcacions

Oferir la Bandera Blava a les embarcacions

Aigües netes i sense abocaments.

Aigües netes i sense abocaments.

Recollida selectiva d’escombraries

Recollida selectiva d’escombraries

Recollida selectiva de residus especials. Sistema de recollida a l’escar

Recollida selectiva de residus especials. Sistema de recollida a l’escar

Accessibilitat fàcil i segura

Accessibilitat fàcil i segura

Salvament i primers auxilisSalvament i primers auxilis

Oferta d’electricitat i combustible d’acord a normativa

Oferta d’electricitat i combustible d’acord a normativa

Subministrament d’aigua potable. Dispositius de bombeig d’aigues negres i grises. Dutxes i WC. Bugaderia.

Subministrament d’aigua potable. Dispositius de bombeig d’aigues negres i grises. Dutxes i WC. Bugaderia.

Rampa i grua

Rampa i grua